Blocstop™

Blocstop™ Blocstop™ Blocstop™ BSA

Urządzenie chroniące przed upadkiem BLOCSTOP

Przy transporcie osób wymagany jest drugi system bezpieczeństwa. Do tego celu Tractel używa urządzenia przeciwspadkowe Blocstop BSO i BSA. Uwzględniając restrykcyjne przepisy bezpieczeństwa, można je łatwo zainstalować do większości mocowań. Szczęki typu «Tirfor®» zamocowane wewnątrz Blocstop, zamykają się na zabezpieczającej linie stalowej na dużej powierzchni, co sprawia, że lina nie ulega uszkodzeniu.

Model BSA wykorzystuje dwie liny nośną i asekuracyjną. Blocstop BSA porusza się luźno po linie asekuracyjnej gdy ramię urządzenia jest w pozycji otwartej, spowodowanej dociskiem liny nośnej. Zerwanie liny nośnej powoduje natychmiastowe uruchomienie szczęk urządzenia BSA i ładunek jest bezpiecznie zatrzymany.

Tyo "BSA" :

Maksymalne obciążenie 500 do 3200 kg.
Działa automatycznie, gdy stalowa lina poluzuje się lub gdy platforma pochyli się.

Modele BSO są zamontowane w platformie i poruszają się po linie asekuracyjnej. Wewnętrzne rolki pod wpływem siły odśrodkowej blokują szczęki gdy prędkość liny jest zbyt duża, tym samym bezpiecznie zatrzymując ładunek.

Tyo "BSO" :

Maksymalne obciążenie od 500 do 3000 kg.
Automatyczne zaciskanie stalowej liny po wykryciu nadmiernej prędkości.

Tractel® Blocstop™ BS / BSO / BSA