Easyrail

EASYRAIL

System jednoszynowy dla budynków, gdzie stosowane są większe odstępy między wspornikami.

  • Profil : Aluminium 175 x 73 mm
  • Ciężar : 9.61 kg/m
  • Maksymalny odstęp miedzy wspornikami : 4.4 m
  • Maksymalny udźwig dla 1 wózka : 500 kg