Mustang

Mustang

Uniwersalny model z możliwością regulacji wysokości masztu. Urządzenie posiada zabudowany w wieżyczce wciągnik(-i) Tirak™.

  • Wysokosc pracy : maks. 280 m
  • Długość wysięgnika : maks. 15 m
  • Ciężar urządzenia : maks. 11.0 ton

Wymiary :

  • E : 1.8 m
  • H : 3.2 - 6.0 m
  • L : 2.1 m

Broszura na temat urządzeń umożliwiających stały dostęp

Galeria :