Żurawiki przejezdne

Żurawiki przejezdne

Żurawiki przejezdne przemieszczają się poziomo wzdłuż toru przymocowanego do cokołu. System taki może być używany w połączeniu z platformami o napędzie własnym ALTA lub SOLO.

Zalety :

  • Rozwiązanie, które jest proste i wydajne.
  • Dach nie jest zabudowany urządzeniami.
  • Różne szerokości i typy torów.
  • Różne wysokości i wysięgi masztów.