I-Scaf

I-Scaf

System jednoszynowy do montażu podsufitowego lub na gzymsach, który można opcjonalnie wyposażyć w zintegrowany łańcuch umożliwiający pokonywanie nachylonych odcinków toru.

  • Profil : aluminium 55 x 110 mm
  • Ciężar : 3.16 kg/m
  • Maksymalny odstęp miedzy wspornikami : 1.8 m
  • Maksymalny udźwig dla 1 wózka : 350 kg