Magtron™

Magtron™

Standard w urządzeniach Jupiter, Saturne i Scorpi.

Magtron™ jest to opatentowany system sterujący opracowany przez firmę SECALT™, członka Grupy TRACEL. System ten umożliwia przesyłanie sygnałów sterujących między koszem a wózkiem dachowym w wyniku indukcji pola magnetycznego na zamkniętym obwodzie, jaki tworzy lina stalowa.

Zalety :

  • Brak konieczności stosowania wiszącego kabla elektrycznego.
  • Brak konieczności stosowania specjalnych lin stalowych zintegrowanych z przewodami elektrycznymi.
  • Dłuższy okres eksploatacji liny nośnej.
  • Mniejsze koszty konserwacji.
  • Brak konieczności stosowania sterowania radiowego.
  • Brak konieczności stosowania zarezerwowanej częstotliwości transmisyjnej.
  • Nie powoduje zakłóceń w pracy urządzeń elektrycznych lub komputerowych.
  • Napięcie sterujące zredukowane do 10V.