? TRACTEL® | Zespoły łącząco-amortyzujące

ZESPOłY łąCZąCO-AMORTYZUJąCE

« wróć

Zespoły łącząco-amortyzujące, które stanowią element systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości, są podłączane między szelkami bezpieczeństwa a punktem kotwiczenia. Ich zadaniem jest jak najszybsze zatrzymanie spadającej osoby. Wyróżnia się trzy typy zespołów łącząco-amortyzujących :

- Linki bezpieczeństwa z amortyzatorem: LDA - LCA - LSA - LPA
- Urządzenie samozaciskowe przesuwne: STOPFOR™ - STOPCABLE™
- Urządzenia samohamowne: BLOCFOR™