? TRACTEL® | Elementy łączące

ELEMENTY łąCZąCE

« wróć

Elementy łączące stanowią część systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Samych elementów łączących nie można jednak używać jako zespołów łącząco-amortyzujących.
Do elementów łączących zalicza się linki bezpieczeństwa, linki podtrzymujące oraz łączniki.