? TRACTEL® | Podnośniki i wózki podłogowe

PODNOśNIKI I WóZKI PODłOGOWE

« wróć

W produktach tych zastosowano rozwiązania technologiczne zapewniające bezpieczne przemieszczanie ładunku przy nieznacznym uniesieniu go z podłoża.