? TRACTEL® | Urządzenia samozaciskowe

URZąDZENIA SAMOZACISKOWE

« wróć

Urządzenia samozaciskowe BLOCMAT™ służą do zabezpieczania ładunków podniesionych na linach. W przypadku awarii głównego systemu podnoszącego urządzenie to spowoduje szybkie zatrzymanie opadającego ładunku.