Windy słupowe

Windy słupowe

Idealne rozwiązanie dla budynków o wysokości poniżej 20 m. W rozwiązaniu tym maszt windy zamocowany jest na poziomych szynach zainstalowanych w dolnej i górnej części danej konstrukcji, co zapewnia możliwość przemieszczania kosza windy zarówno w pionie jak i w poziomie.

Galeria :